Начало


  ИНСТИТУТ ЗА ЕКОЛОГИЯ НА МИСЛЕНЕТО е неправителствена организация, чиято цел е обучение по когнитивно–поведенческа психотерапия на психолози, лекари, социални работници и студенти по психология. Съществено място в неговата дейност заемат изследователската работа, психосоциалната рехабилитация на зависими от психоактивни вещества и алкохол и психотерапията при тревожни разстройства.

  Институтът е база за клинична практика на студенти по клинична психология от СУ „Св. Климент Охридски” – София.

  Програмата се реализира от Институт за екология на мисленето.

  За предварително записване за интервю д-р Петър Василев: тел. 0898 209 175

   

  Екип на института

  проф. Пол Салковскис, Maudsley Hospital, Великобритания

  д-р Петър Василев, професионален психотерапевт и супервизор по психотерапия

  Пол Уилбъл, психотерапевт, Maudsley Hospital, Великобритания

  Теодора Грошкова, дипломиран клиничен психолог, MSc King's Kollege, експерт на EMCDDА

  д-р Десислава Борисова, психиатър и детски психиатър, консултант по когнитивно-поведенческа психотерапия