Актуално

В рамките на проведения на 10-11.05.24г. в София уъркшоп на тема "Схема терапия при личностови разстройства - тревожна /избягваща контакти/личност, зависима личност, ананкастно /обсесивно-компулсивно/ личностово разстройство  с водещ Remco van der Wijigaart бяха дискутирани техники за работа с всяко едно от личностовите разстройства. Теоритичните знания бяха подкрепени с практикуване на специфични техники, ролеви игри, работа под супервизия. Практическата работа бе насочена към това участниците да придобият умения за разпознаване на отделните режими при трите личностови разстройства и да усвоят конкретни техники за работа като напр. техниката "работа със столове" и други. Бе поставен акцент върху работата с "вътрешния критик". Представени бяха и техники за емпатична конфронтация. 

 

На 10-11.05.2024г.  в София ще се проведе двудневен уъркшоп на тема "Схема терапия при личностови разстройства - тревожна /избягваща контакти/личност, зависима личност, ананкастно /обсесивно-компулсивно/ личностово разстройство  с водещ Remco van der Wijigaart - психотерапевт, обучител и супервизор по Схема терапия и Когнитивно - поведенческа терапия.  

 

На 03.02.2024г. в София ще се проведе еднодневен уъркшоп с гост-водещ Алп Караосманоглу - психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт, супервизор и обучител по Схема терапия. Уъркшопът е посветен на иновативния подход към мета-потребностите в Схема терапията и ще запознае аудиторията с техниката на "издигащата се стрела".

 

На практическото обучение с проф.Пол Салковскис на тема Обсесивно-компулсивно разстройство, състояло се в началото на м.декември 2023г., организирано от Асоциация по когнитивно-поведенческа терапия и Институт за екология на мисленето, Проф. Пол Салковскис представи актуалните концепции за същността на Обсесивно-компулсивното разстройство от гледна точка на когнитивно-поведенческата терапия и актуалните терапевтични техники, чрез които хората могат да бъдат подкрепени, за да преодолеят проблемите си /проблемите на празния живот, изпълнен с абсесивно-компулсивното разстройство/и да си върнат живота, да се справят с тъгата от нещата, които са загубили поради обсесивно-компулсивното разстройство. Проф.Салковскис представи и концепцията за менталната контаминация и многопластовата проблематика, свързана с нея.

Асоциацията по Когнитивно-поведенческа терапия и Институт за екология на мисленето организират през първата половина на м.декември 2023г. практическо обучение с Пол Салковскис на тема Обсесивно-компулсивно разстройство за малка група за напреднали в КПТ.

 

 

На 15-16 юни 2023г. в София се състоя уъркшоп в областта на Схема терапията "Chairwork и емпатична конфронтация в схема терапията" с водещ Remko Van der Wijngaart.

       Техниката със столове е емоционално фокусирана техника, която помага да се случат новите корективни емоционални преживявания, когато клиентът е в ситуация, в която знае, че вярването му не е рационално, но въпреки това се чувства тревожен или депресивен. При работа със столове бе демонстрирано по интензивно емоционално преживяване отколкото при използване на вербални техники.

        Работата със столове демонстрира многопластовите преживявания на клиента: 1. на когнитивно ниво - нови прозрения: 2. преживелищно въздействие - "почуствано преживяно".

       Емпатична конфронтация  - ограниченото повторно родителстване лекува емоционални рани от миналото, поправя онова, което се е объркало в миналото.  Нужно е терапевтът да бъде "доста добър родител". Какво би направил един добър родител: 1. предлага грижа: 2. дава насока: 3. емпатично конфронтира: 4. поставя граници. Емпатичната конфронтация е по-твърда форма на грижа. По време на уъркшопа бе демонстрирана Емпатийна конфронтация в рамките на практическа работа.

       Поставяне на граници - налага се когато терапевтът усети, че границите му са нарушени и редица други интервенции са се оказали неефективни.

             По време на уъркшопа бе направена практическа демонстрация чрез видеоматериали. Бе представена и възможност за работа в малки групи за трениране на демонстрираните терапевтични техники.

           

 

Предстои обучителен тренинг в областта на Схема терапията - двудневен уъркшоп  „Chairwork и емпатична конфронтация в схема терапията“

с водещ  Remco van der Wijngaart.  Тренингът ще се проведе  на 15-16 юни 2023г.  в гр. София, Гранд хотел Астория, зала Опера 2, партер

Уъркшопът е подходящ за професионалисти, които имат консултативна практика с
клиенти, за когнитивно-поведенчески терапевти и консултанти, за схема терапевти,
както и за специализиращи когнитивно-поведенческа терапия и/или схема терапия.
Remco van der Wijngaart е когнитивно-поведенчески терапевт и схема терапевт,
обучител и супервайзър. Той е един от най-авторитетните имена в Схема терапията
днес - ученик е на  Aaron Beck и Jeffrey Young, а понастоящем работи в тясна
колаборация с prof. Arnoud Arnz.
Remco van der Wijngaart има терапевтична практика в Нидерландия и провежда
тренинги и обучения в различни страни по света. Автор е на множество
публикации, а също така работи по международни изследователски проекти
свързани с проучване ефективността на КПТ при различни психични разстройства
и ефективността на Схема терапия при личностови разстройства.

 

За контакт: Д-р Петър Василев  089 820 9175

 

 

 През октомври 2022г. стартират обучителни курсове по Когнитивно-поведенческа терапия в Софи.

 

През март 2022г. стартира основен курс по Когнитивно-поведенческа терапия с продължителност три години във Варна.

 

 

 

             Институт за екология на мисленето участва в реализирането на уникално събитие в областта на схема терапията - уъркшоп на тема "Схема терапия за деца, юноши и родители"  с водещд-д-р Кристоф Лууз - световноизвестен детско-юношески схема терапевт. Събитието се състоя на 30-ти и 31-ви май 2022г. Представени бяха теоритични концепции - теоритичен модел и начини за формулировка на случай за работа с деца, юноши и родители.  Демонстрирана бе работа с метафори, рисунки, снимки, модове, работа с кукли, техника chair work. работа с представи, mode карти. Също така бе направена практическа демонстрация чрез картини и видео материали. В рамките на уъркшопа бе предоставена възможност за работа в малки групи за трениране на демонстрираните терапевтични техники. 

 

На 10-ти, 11-ти и 12-ти юни 2021г. се състоя първият модул от сертификационния тренинг за Схема терапия на двойки, организиран от Институт за екология на мисленето съвместно с Българско общество по схема терапия, с водещ д-р Екхард Ръодигер.

Теоритичната част включваше следните фокуси /модули/:

1. Обяснение на схема модела / базови потребности - базови емоции - поведения/копинг стилове/

2. Въвеждане на цикъла на модовете - когато работим с цикъла на модовете виждаме манифестацията на схемите тук и сега, оформили се в минал момент, които постепенно превключват в модове/свързани с базовите емоции/ и копинг стилове за справяне.

3. Стопиране на цикъла на модовете - тайм аут

4. Ребалансиране на партнъорите

5. Връзка с уязвимата страна на партнъора

6. Имиджъри с "меден месец"

7. Връзка с асертивната страна на партнъора

8. Имиджъри, усилващо асертивната страна на партнъора

9. Свързваща имиджъри работа

10.Трениране на мода на здравия възрастен

11.Свързващ диалог

12.Домашни задачи

В практическата чакг участниците в тренинга имаха възможност да тренират умения за работа с описаните модули.

 

На  9-ти, 10-ти и 11-ти септември 2021 се състои втория модул от сертификационния курс за Схема терапия за двойки, организиран от Институт за екология на мисленето съвместно с Българско общество по схема терапия, с водещ Ева Ева Дийкман.

Този модул се фокусира върху:

1.Описание и работа с модулите, с които се работи в Схема терапия за двойки

2. Работа с по-специфични проблеми като изневяра и други

3. Интервенции с фокус върху привързаността

4. Техники, свързани със съчувствието /емпатията/

В Интервенции с фокус върху привързаността

Участниците имат възможност да упражняват и развиват практически умения за работа в описаните области на схема терапията за двойки. 

 

 

 

 

Интервю с Петър Василев

 

Предсои Сертификационен тренинг по Схема терапия на двойки с водещи д-р Екхард Рьодигер (Eckhard Roediger) и д-р Ева Дийкман (Eva Dieckmann).

Д-р Екхард Рьодигер е психиатър, невролог и психотерапевт с фокус върху терапия на двойки, психосоматика и зависимости. През 2002г. създава първото работещо на основата на схема-терапия отделение по психосоматична медицина в Берлин и е негов началник до 2009г. Към момента е ръководител на Институт по Схема-терапия – Франкфурт, Германия.

Първият напълно лицензиран схема-терапевт в Германия. Президент на ISST в периода 2014 – 2016г. Част от екипа, създал и развил направлението Схема-терапия на двойки. Автор и съавтор на книги по Схема-терапия на двойки и Контекстуална Схема-терапия. 

Д-р Ева Дийкман е психиатър и психотерапевт, специализирала и работила като главен лекар в Университетската клиника по Психиатрия и Психотерапия във Фрайбург, Германия. Обучавана от Jeffrey Young, David Bernstein, Wendy Behary, Heinrich Berbalk с фокус върху Личностови разстройства и Нарцистично ЛР. Обучител и супервайзор по Поведенческа терапия и Схема терапия. Ръководител на сектора за Схема терапия към Академия за продължаващо обучение по Психотерапия – Фрайбург. Съавтор в книги за Схема терапия на Нарцистично ЛР.

 Тренингът ще се състои в две части от по три дни, като участието е присъствено!

При промяна, поради обективни обстоятелства тренингът ще се проведе онлайн при същите условия.

Първа част – 10,11 и 12.06.2021г.

Втора част –  9, 10 и 11.09.2021г.

За контакт: Д-р Петър Василев 089 820 9175

 

     

„ Преоткрий себе си” – Джефри Янг, Джанет Клоско                             

 

           В превод на български език излезе книгата „Преоткрий себе си” на Джефри Янг и Джанет Клоско. Книгата е издадена с любезното съдействие на БАКППТ. А ето и предговора към българското издание, написан от д-р Петър Василев.

       „Преоткрий живота си” е книга, която ще ви накара да погледнете по различен начин на живота си и на живота на своите близки. Тя е насочена към широк кръг читатели и използва езика на нашето ежедневие, за да ни даде нова гледна точка както за собствените  ни повтарящи се емоционални и отношенчески трудности, така и за онези на хората, с които живеем, работим или учим. Авторите на тази книга я създават на базата на терапевтичната си работа с различни пациенти и в нея за първи път Джефри Янг формулира основните аспекти на схема терапията, които доразвива по-нататък през годините.

           Схема терапията е част от голямото семейство на съвременните, базирани на доказателства, подходи. Тя е типичен представител на втората вълна когнитивно-поведенчески терапии – не случайно предговорът на първото издание на книгата е от Арън Бек, определян като „баща на когнитивната терапия”.

             Схема терапията е създадена за работа с пациенти, при които конвенционалните когнитивно-поведенчески подходи се оказват недостатъчно ефективни. Това основно са пациенти с личностови разстройства, включително с гранично личностово разстройство или други хронични психични проблеми. . По същество тя е унифициран и систематизиран подход, който интегрира когнитивни, поведенчески, преживелищни и интерперсонални концепции и техники.

              Формулирането на схема режимите е една от четирите ключови концепции в теорията за схемите на Джефри Янг.. Той детайлно описва как при определени емоционални разстройства човек губи връзка с потребностите си и как схемите и режимите реално ни пречат да удовлетворим потребностите си ефективно.  Как определени устойчиви начини на мислене ни блокират и ни принуждават да функционираме в редица „дисфункционални режими”.

               Терапията на Джефри Янг ни учи как да си дадем сметка за потребностите си и как ефективно да влезем във връзка с тях. Янг посочва, че шансът ни за активна промяна са негативните ни чувства, активирани в дисфункционалната схема, като именно това ни дава възможност през терапията да се променим, като се погрижим за детето в себе си и развием уменията си на „здрав възрастен”.

             Моят професионален път ме срещна с Джефри Янг през 2002г. в Холандия. По това време вече бях дипломиран когнитивен и аналитичен терапевт. Срещата с него и с неговата развиваща се терапевтична школа ми даде възможност да интегрирам двата подхода по максимално ефективен за клиентите ми начин.

             Вярвам, че тази книга ще даде възможност на хората в България да се докоснат до основните аспекти на схема терапията и по-нататък този подход да намери широка популярност. Във връзка с това е важно да отбележим, че излизането на българския превод на „Преоткрий живота си” е свързан и със създаването на професионално общество на схема терапевтите в България.

               Накрая бих искал да благодаря на преводача и на научния редактор на българското издание на тази книга за усилията и всеотдайността, които направиха възможно нейното реализиране.

              Пожелавам на всички успех в себепознанието!

 

                                                                                            Д-р  Петър  Василев

     

 

 

         На 15.09.2020г. стартират обучителни курсове по Когнитивно-поведенческа терапия

         Записване за входящо интервю на тел. 0898 209 175 или e-mail: peter.vassilev@abv.bg

                                                                                                   

                                                                                                                                           

РАЗВИТИЕ НА СХЕМА ТЕРАПИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Още с началото на развитието на Схема терапията, терапевти и консултанти, членове на Българската асоциация по Когнитивно – поведенческа терапия, проявяват интерес към този метод. Първото българско участие в тренинг по Схема терапия се осъществи още през далечната 2003 година, в Солун. То бе организирано от гръцката асоциация по Когнитивно – поведенческа терапия, а водещ  - обучител беше самият създател на Схема терапията – Джефри Янг (Jeffrey Young). В този тренинг участие взеха д-р Петър Василев и други колеги. В рамките на това обучение беше представена и най-актуалната тогава книга по Схема терапия– „Схема терапия – практическо ръководство“ (Schema Therapy - A Practitioner's Guide, Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko, and Marjorie E. Weishaar, 2003, Guilford Press). Само няколко години по-късно (2006г.),  д-р Петър Василев, д-р Иглика Ялмова и още няколко колеги от терапевтичната общност в България, взеха участие в нов тренинг. Този път той бе организиран от Алп Караосманоглу (Alp Karaosmanoglu) – директор на институт Псиконет (PsikoNET), в Истанбул.

Голям напредък в развитието на Схема терапията в България бе осъществен през 2011 година.  Тогава стартита първото сертификационно обучение по Схема терапия в България, организирано от Институт за екология на мисленето, благодарение на д-р Петър Василев. Обучител бе Алп Караосманоглу, директор на институт Псиконет, съвместно с ISST. Първият от серията тренинги бе проведен през декември 2011 година, в София. Темата беше „Schema therapy – model and techniques “. Вторият тренинг се осъществи по-малко от година по-късно, през септември 2012, отново в София и с водещ Алп Караосманоглу. Темата на вторият тренинг беше „Schema therapy. Applications in Borderline and narcissistic personality disorder”.В стартиралото тогава сертификационно обучение участие взеха 20 психиатри, психолози и психотерапевти, членове на Българската асоциация по Когнитивно – поведенческа терапия, включително и д-р Ирина Лазарова – председател на асоциацията.

Следващото голямо и значимо участие на българи във формум, посветен на Схема терапията беше през  юни 2014г., когато в Инстанбул се проведе шестата конференция на ISST. България бе представена от д-р Ирина Лазарова, д-р Петър Василев и д-р Антония Анастасова.

Следваща сериозна крачка в обучението на българската терапевтична общност в метода на Схема терапията беше двудневен тренинг, проведен през септември 2014. Водещ на тренинга бе Анн Хакман (Ann Hackmann), а темата – “Imagery techniques in Schema therapy”.

В този период активно се превеждаха и разпространяваха глави от книгите на Дж. Янг (Schema Therapy - A Practitioner's Guide, Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko, and Marjorie E. Weishaar, 2003, ).  и А.Арнтц (Schema therapy for Borderline Personality Disorder - ArnoudArntz and Hannie van Genderen, 2009, Wiley – BLACKWELL).

Публикации от български автори, свързани със Схема терапията:

Василев П., Йорданова С., Каприева Д., (2013), Схема терапия, Научно списание Когнитивно – Поведенческа терапия, 2013/1

Василев П., Анастасова А., Йорданова С.,(2013) Оценка в Схема терапията , Научно списание Когнитивно – Поведенческа терапия, 2013/2

Василева И., Василев П., (2014), Психометрични характеристики на българската версия на YoungSchemaQuestionarySF3, Научно списание Когнитивно – Поведенческа терапия, 2014/ 1

Бургов П.,(2015),  Въведение в Схема Терапията, Списание психология 2015

Василев П., Борисова Д., Гушлева С.,(2015), Схема терапия – стратегии за промяна на поведенческия модел, Научно списание Когнитивно – поведенческа терапия, 2015/1

Василев П., Николов П., Георгиева Т.,(2017), Групова Схема терапия, Научно списание Когнитивно – поведенческа терапия, 2017/1

На редовно заседание на борда на Българската асоциация по Когнитивно – поведенческа терапия бе взето решение да бъдат въведени, като част от високо специализираните умения за ниво терапевт, техниките за работа със схемите. В тази връзка, на есенния симпозиум по Когнитивна терапия, който се състоя през декември 2017,във Варна,  бе проведен уъркшоп, воден  от Д-р Петър Василев и Любомира Цветкова, на тема Въведение в Схема терапията.

През юни 2018г. Ивайло Петров организира курс по Схема терапия с д-р Тара Грийн.

Предстоят още пет уъркшопа по Схема терапия в рамките на 48-мия европейски конгрес по когнитивно-поведенческа терапия, който ще се проведе в София от четвърти до седми септември 2018г.

 

 

 

Институтът за екология на мисленето предлага и психотерапия при трудни случаи като:

 - хронично рецидивиращи заболявания;
 - незадоволителен резултат от предишни терапии;
 - двойни диагнози;
 - тежки личностови разстройства и
 - тежки психиатрични разстройства.
 
Контакти: Петър Василев, 0898 209 175, e-mail: peter.vassilev@abv.bg
 
 
***
 

Продукти

Предлагани продукти към Актуално