Актуално

 

                                                                                                                      БОСТ,  БАКПП  и  ИЕМ

 

 организират уъркшоп по Схема терапия

Работа с модове в индивидуалната схема терапия

 Дейвид Едуардс

 София, 16 – 17.11.2019

Дейвид  Едуардс е настоящ президент на ISST, избран за втори пореден двугодишен мандат. Той води обучителна програма по Схема терапия в Кейп Таун, провеждайки регулярно уъркшопи и супервизия. Той е регистриран клиничен психолог в Южна Африка и Великобритания. Обучен е в когнитивно-поведенческите, хуманистичните и трансперсоналните подходи към психотерапията. От 1985г. до 2009г. е професор в департамента по психология на Роудс Юнивърсити в Южна Африка. Понастоящем продължава да работи за университета като супервизира следдипломни проучвания. Също така има частна практика и над 100 академични публикации върху Схема терапия, имиджъри, травма и комплексна травма.

Проф. Едуардс участва в ISST Enlight 2019 като изнесе уъркшоп на тема „Дълбоките структури на схема модовете”. Той онагледи чрез примери от клиничната си практика връзката между автобиографичната памет и ранните неадаптивни схеми и представи как основните техники в Схема терапията могат да бъдат дообогатени, за да спомогнат за разрешаването на вътрешните конфликти на клиента

На 16-ти и 17-ти ноември 2019 проф. Едуардс ще проведе в София уъркшоп върху начините, по които Схема терапията работи с различните части на Аза за постигане на промяна в по-дълбоките структури на личността.

Уъркшопът цели по задълбоченото познаване динамиката на модовете и осмислянето на вътрешните процеси, които са допринесли за създаването и поддържането им.

Анализът на схема модовете под категориите на Здравия възрастен, Родителските модове, Детските модове и Копинг модовете е полезна насока в концептуализирането на това, което става в конректните случаи. Разкриването на модовете и на връзките помежду им помага на терапевта да разбере какъв вид промяна е необходима, за да се насърчат корекционните  преживявания в Детския мод и да се помогне на клиентите да смекчат или да се откажат от  копинг поведенията, които са в разрез със собствените им цели. Основното обучение по схема  терапия включва начини за постигането на това чрез имиджъри рескриптиране и работа със  столове.  Обаче когато приложим основите на практика, възникват много предизвикателства. Срещаме  се с пречки, които невинаги са лесни за преодоляване. Идентифицирането на модовете обикновено изизсква повече от просто попълването на въпросника за схема модовете на клиентите и понякога откриваме, че сме пропуснали важен мод в хода на много сесии. Този  уъркшоп ще представи теорията и клиничните методи, които позволяват на клиницистите да  се справят с някои от тези трудности.

Областите по-долу са примери за темите, върху които уъркшопът ще наблегне. Тези, които ще  разгледаме, ще бъдат илюстрирани с примери на случаи, включващи текст на реални терапевтични сесии, като ще имате възможността да изследвате някои от тях чрез  преживелищни упражнения.

           Критика и изисквания: Родителски мод или Копинг мод?

В повечето случаи се срещат модове под формата на вътрешни гласове, които обвиняват, критикуват или засрамват клиента, или такива, които поставят изисквания и упражняват  натиск върху него. Въпреки, че първоначално разглеждаме тези гласове като  интернализирани Родителски модове и следователно не част от Аза, когато ги погледнем  по-отблизо, можем да открием, че те са части на Свръхкомпенсиращия копинг мод (като  например Перфекционист - Свръхконтролиращ) и следователно са части на Аза.

От специфичен спомен към частите на Аза: Паметта като цяло не е буквална. Информацията се изважда и опростява. Това е значението  на термина схема. Повтарящите се събития създават познат модел, който става част от Аза.  Така част на Детето често се явява по-скоро като обобщен образ на дете, отколкото като  точно определено дете в точно определен ден и ситуация. Копинг част се превръща по-скоро в обобщен модел, отколкото в единичен начин за справяне с една ситуация.

 Идентифицирането на частите ни позволява да се пренасочим от рескриптирането наспецифични спомени към разбирането и предоговарянето на отношенията между различните части на Аза. Копинг решения: Когато критичните и изискващи послания са част от копинг мода, е полезно да видим  историята му. Въпреки че ние виждаме нещо, което излгежда като зряла версия, модът  може да се е оформил в ранното детство. Когато погледнем по-отблизо, може да открием, че Копинг модът може да е доста детски, това, което наричам Копинг дете или Защитник –дете. Ще разгледаме как да идентифицираме това и да работим с него. Това може да  включва идентифицирането на копинг решения и родителстване на Копинг детето.

        Използване на емоционално фокусирана работа и на соматично фокусиране за разбиране на копинга:

Видът емоционално фокусирана работа, която правим в схема терапията, има паралел в други терапии, които използват емоционално фокусирани и соматично фокусиращи методи. Емоционално фокусираната работа може да изясни природата на потиснатите Детски модове и свързаните с тях емоции и това как клиентите се справят с тези Детскисъстояния чрез потискане, като им помагаме да видят това като конфликт, преживяван на  нивото на тялото.

 Работа с дисоциация:

Понякога ключови спомени, които са в основата на Детските модове, съдържащи болезнени неадаптивни схеми, са дисоциирани. Дори и с клиенти, които могат да правят  емоционално фокусирана работа, тези спомени могат да бъдат трудно достъпни. Ще  разгледаме знаците, които предполагат, че има значителен дисоцииран спомен или група  спомени и как можем да работим, за да премахнем дисоциацията.

 Повече от едно Уязвимо дете:

Дисоциация означава, че Детето е фрагментирано. Може да има не едно Уязвимо дете, а няколко. Процесът на откриването и родителстването им може да се превърне в дълго и трудно пътуване.

 Работа с безнадеждност:

Безнадеждните състояния са особено предизвикателство в схема терапията, защото когато  клиентите се свържат с тях, те се отказват да се опитват да се променят и могат да станат  суицидни. Ще разгледаме как безнадеждността може да произлиза от много ранни  преживявания и как чрез разбирането на дълбоката структура на мода (която може да  включва Победено или Безнадеждно дете) може да работим, за да помогнем на клиентите  да преодолеят безнадеждността.

 Демонстрация:

По желание ще бъде направена демонстрация на това как се прилага този инсайт на практика.

 

Местата са ограничени, поради стандартите за обучение в Схема терапия.

Регистрация за участие:

-           до 30.09.19г.  – 300 лв.

-           от 01.10 - 31.10.19г. – 350 лв.

-           от 01.11  -  500 лв.

 Записването за уъркшопа приключи на 11.11.19г. 

 

 

 

Институт за екология на мисленето

IBAN   BG07 FINV 9150 2017013926

BIC      FINVBGSF 

 

За допълнителна информация:

Десислава Борисова 

0899 305 895 

desislavaborisova13@gmail.com

 

                                               П Р О Г Р А М А

                                                           за

        Уъркшоп  на тема  «Работа с частите на Аза в Схема терапията«

                                                      16-17.11.2019г., София

                                            Конферентна зала, хотел «Легенди»

                                                     Лектор: David  Edwards

16.11.2019г.

9:30-11:00  –  Уъркшоп

11:00-11:15 – почивка

11:15-12:45 – Уъркшоп

12:15-14:00 – обедна почивка

14:00-15:30 – Уъркшоп

15:30-15:45 – почивка

15:45-17:15– Уъркшоп

 

17.11.2019г.

9:00-10:30   – Уъркшоп

10:30-10:45 – почивка 

10:45-12:15 – Уъркшоп

12:15-12:30 – почивка

12:30-14:00 – Уъркшоп

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

Институт за екология на мисленето организира сертификационен курс по Схема терапия

Схема терапия при гранично личностово разстройство и нарцистично личностово разстройство

Водещ: Алп
Гр. София, 8-10 септември 2018г.

Съдържание: : схема мод модел, техники фокусирани към схема модовете при гранично личностово разстройство и нарцистично личностово разстройство.

Ще се представят случаи и ще се работи чрез role-play.

 

РАЗВИТИЕ НА СХЕМА ТЕРАПИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Още с началото на развитието на Схема терапията, терапевти и консултанти, членове на Българската асоциация по Когнитивно – поведенческа терапия, проявяват интерес към този метод. Първото българско участие в тренинг по Схема терапия се осъществи още през далечната 2003 година, в Солун. То бе организирано от гръцката асоциация по Когнитивно – поведенческа терапия, а водещ  - обучител беше самият създател на Схема терапията – Джефри Янг (Jeffrey Young). В този тренинг участие взеха д-р Петър Василев и други колеги. В рамките на това обучение беше представена и най-актуалната тогава книга по Схема терапия– „Схема терапия – практическо ръководство“ (Schema Therapy - A Practitioner's Guide, Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko, and Marjorie E. Weishaar, 2003, Guilford Press). Само няколко години по-късно (2006г.),  д-р Петър Василев, д-р Иглика Ялмова и още няколко колеги от терапевтичната общност в България, взеха участие в нов тренинг. Този път той бе организиран от Алп Караосманоглу (Alp Karaosmanoglu) – директор на институт Псиконет (PsikoNET), в Истанбул.

Голям напредък в развитието на Схема терапията в България бе осъществен през 2011 година.  Тогава стартита първото сертификационно обучение по Схема терапия в България, организирано от Институт за екология на мисленето, благодарение на д-р Петър Василев. Обучител бе Алп Караосманоглу, директор на институт Псиконет, съвместно с ISST. Първият от серията тренинги бе проведен през декември 2011 година, в София. Темата беше „Schema therapy – model and techniques “. Вторият тренинг се осъществи по-малко от година по-късно, през септември 2012, отново в София и с водещ Алп Караосманоглу. Темата на вторият тренинг беше „Schema therapy. Applications in Borderline and narcissistic personality disorder”.В стартиралото тогава сертификационно обучение участие взеха 20 психиатри, психолози и психотерапевти, членове на Българската асоциация по Когнитивно – поведенческа терапия, включително и д-р Ирина Лазарова – председател на асоциацията.

Следващото голямо и значимо участие на българи във формум, посветен на Схема терапията беше през  юни 2014г., когато в Инстанбул се проведе шестата конференция на ISST. България бе представена от д-р Ирина Лазарова, д-р Петър Василев и д-р Антония Анастасова.

Следваща сериозна крачка в обучението на българската терапевтична общност в метода на Схема терапията беше двудневен тренинг, проведен през септември 2014. Водещ на тренинга бе Анн Хакман (Ann Hackmann), а темата – “Imagery techniques in Schema therapy”.

В този период активно се превеждаха и разпространяваха глави от книгите на Дж. Янг (Schema Therapy - A Practitioner's Guide, Jeffrey E. Young, Janet S. Klosko, and Marjorie E. Weishaar, 2003, ).  и А.Арнтц (Schema therapy for Borderline Personality Disorder - ArnoudArntz and Hannie van Genderen, 2009, Wiley – BLACKWELL).

Публикации от български автори, свързани със Схема терапията:

Василев П., Йорданова С., Каприева Д., (2013), Схема терапия, Научно списание Когнитивно – Поведенческа терапия, 2013/1

Василев П., Анастасова А., Йорданова С.,(2013) Оценка в Схема терапията , Научно списание Когнитивно – Поведенческа терапия, 2013/2

Василева И., Василев П., (2014), Психометрични характеристики на българската версия на YoungSchemaQuestionarySF3, Научно списание Когнитивно – Поведенческа терапия, 2014/ 1

Бургов П.,(2015),  Въведение в Схема Терапията, Списание психология 2015

Василев П., Борисова Д., Гушлева С.,(2015), Схема терапия – стратегии за промяна на поведенческия модел, Научно списание Когнитивно – поведенческа терапия, 2015/1

Василев П., Николов П., Георгиева Т.,(2017), Групова Схема терапия, Научно списание Когнитивно – поведенческа терапия, 2017/1

На редовно заседание на борда на Българската асоциация по Когнитивно – поведенческа терапия бе взето решение да бъдат въведени, като част от високо специализираните умения за ниво терапевт, техниките за работа със схемите. В тази връзка, на есенния симпозиум по Когнитивна терапия, който се състоя през декември 2017,във Варна,  бе проведен уъркшоп, воден  от Д-р Петър Василев и Любомира Цветкова, на тема Въведение в Схема терапията.

През юни 2018г. Ивайло Петров организира курс по Схема терапия с д-р Тара Грийн.

Предстоят още пет уъркшопа по Схема терапия в рамките на 48-мия европейски конгрес по когнитивно-поведенческа терапия, който ще се проведе в София от четвърти до седми септември 2018г.

 

Институтът за екология на мисленето предлага и психотерапия при трудни случаи като:

 - хронично рецидивиращи заболявания;
 - незадоволителен резултат от предишни терапии;
 - двойни диагнози;
 - тежки личностови разстройства и
 - тежки психиатрични разстройства.
 
Контакти: Петър Василев, 0898 209 175, e-mail: peter.vassilev@abv.bg
 
 
***