Подстраници

Обучения

Основен курс по когнитивно-поведенческа терапия 

Съдържание:

1. Личен опит и персонален анализ (200 часа)

В тази част на обучението всеки участник, чрез собствените си преживявания, ще открие несъзнаваните страхове, които предопределят автоматичните отговори на различни активиращи стимули. В частта „Персонален анализ” ще се достигне до прозрение за областите на схемите и за конкретните схеми, които изграждат личностовата структура. Ще се обсъжда как това влияе на терапевтичната връзка.

2.Обучение в базови умения (150 часа)

Включва  умения  за оценка, извличане на формулировка по случай, когнитивно реструктуриране, дизайн на поведенчески експеримент.
Обучението в умения за превенция на рецидив включва въвеждането на емоционално-фокусирани и интерперсонални техники от  схема-терапията.
Завършилите курса участници получават сефтификат от ИЕМ.

Курсът е акредитиран от БАКПП и дава право за явяване на финален изпит за „консултант” или „терапевт” (след покриване на входящите критерии и необходимия брой обучителни часове).

Водещ: д-р Петър Василев, психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт, супервизор и обучител по когнитивно-поведенческа терапия, психоаналитичен терапевт и супревизор по психоаналитична терапия (West Deutsche Academia). Бил е председател на БАКПП в два поредни мандата. Настоящ национален представител в Европейската Асоциация по когнитивно-поведенческа терапия. Редактор на българското научно списание „Когнитивно-поведенческа психотерапия”.

Контакти - e-mail: peter.vassilev@abv.bg, тел.: 0898 209 175

Курс Специализирани умения по когнитивно-поведенческа терапия (150 часа)

Съдържание:

1. Приложение на когнитивно-поведенческата терапия при психиатрични разстройства (депресия, тревожни разстройства, зависимости, хранителни разстройства, личностови разстройства). Ще бъдат предоставени когнитивните модели на тези психиатрични разстройства и подробни терапевтични планове.
2. Приложение на Imagery техники в когнитивната терапия.
3. Интерперсонален процес в когнитивната терапия. Интерперсонални техники.
4. Обучение в приложение на когнитивно-поведенческата терапия при групи.
5. Обучение в приложение на когнитивно-поведенческата терапия при семейства и двойки.
6. Приложение на когнитивно-поведенческата терапия при случаи с ниска самооценка и асертивност.

В процеса на обучение ще се представят и клиенти със съответните разстройства, като ще се демонстрира директна работа с тях.
Завършилите курса участници получават сефтификат от ИЕМ, даващ права за работа под супервизия.
Курсът е акредитиран от БАКПП и дава право за явяване на финален изпит за „консултант” или „терапевт” (след покриване на входящите критерии и необходимия брой обучителни часове).

Водещ: д-р Петър Василев, психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт, супервизор и обучител по когнитивно-поведенческа терапия, психоаналитичен терапевт и супревизор по психоаналитична терапия (West Deutsche Academia). Бил е председател на БАКПП в два поредни мандата. Настоящ национален представител в Европейската Асоциация по когнитивно-поведенческа терапия. Редактор на българското научно списание „Когнитивно-поведенческа психотерапия”.
Интервю за записване - e-mail: peter.vassilev@abv.bg, тел.: 0898 209 175

Курс Супервизия по когнитивно-поведенческа терапия

Продължителност: 100 часа
Завършилите курса участници получават сертификат от ИЕМ.
Курсът е акредитиран от БАКПП и дава право за явяване на финален изпит за „консултант” или „терапевт” (след покриване на входящите критерии и необходимия брой обучителни часове).

Водещ: д-р Петър Василев, психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт, супервизор и обучител по когнитивно-поведенческа терапия, психоаналитичен терапевт и супревизор по психоаналитична терапия (West Deutsche Academia). Бил е председател на БАКПП в два поредни мандата. Настоящ национален представител в Европейската Асоциация по когнитивно-поведенческа терапия. Редактор на българското научно списание „Когнитивно-поведенческа психотерапия”.
Интервю за записване - e-mail: peter.vassilev@abv.bg, тел.: 0898 209 175

Курс Въведение в схема-фокусираната терапия

Продължителност: 150 часа

Завършилите курса участници получават сертификат от ИЕМ.

Курсът е акредитиран от БАКПП и дава право за явяване на финален изпит за  „терапевт” (след покриване на входящите критерии и необходимия брой обучителни часове).

Описаните   курсове стартират от 01.10.2017г

Продукти

Предлагани продукти към Обучения