Подстраници

Обучение по КПТ

На 01.10.2023г.  стартират обучителни курсове по Когнитивно-поведенческа терапия в София.

Записване за входящо интервю на тел: 0898 209 175 - д-р Петър Василев.

 

През 2023г. ИЕМ организира курс по Когнитивно-поведенческа терапия в София.

На 01.10.2022г. стартират обучителни курсове по Когнитивно-поведенческа терапия в София.

Записване за входящо интервю на тел: 0898 209 175 - д-р Петър Василев

През март 2022г. стартира основен курс по Когнитивно-поведенческа терапия с продължителност три години във Варна.

 

Основен курс по Когнитивно-поведенческа терапия, акредитиран от БКПП

Съдържание:

1.  Личен опит и персонален анализ (250 часа)

В тази част на обучението всеки участник, чрез собствените си преживявания, ще открие несъзнаваните страхове, които предопределят автоматичните отговори на различни активиращи стимули. В частта „Персонален анализ” ще се достигне до прозрение за областите на схемите и за конкретните схеми, които изграждат личностовата структура. Ще се обсъжда как това влияе на терапевтичната връзка.

Продължителност: 250 часа

Завършилите курса участници получават сертификат от ИЕМ.

2.Обучение в базови умения (150 часа)

Включва  умения  за оценка, извличане на формулировка по случай, когнитивно реструктуриране, дизайн на поведенчески експеримент.
Обучението в умения за превенция на рецидив включва въвеждането на емоционално-фокусирани и интерперсонални техники от  схема-терапията.

Продължителност: 150 часа

Завършилите курса участници получават сертификат от ИЕМ.

Курсът е акредитиран от БАКПП и дава право за явяване на финален изпит за „консултант” или „терапевт” (след покриване на входящите критерии и необходимия брой обучителни часове съгласно изискванията на БАКПП).


Водещ: д-р Петър Василев, психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт, супервизор и обучител по когнитивно-поведенческа терапия, психоаналитичен терапевт и супревизор по психоаналитична терапия (West Deutsche Academia). Бил е председател на БАКПП в два поредни мандата. Настоящ национален представител в Европейската Асоциация по когнитивно-поведенческа терапия. Редактор на българското научно списание „Когнитивно-поведенческа психотерапия”.

Контакти - e-mail: peter.vassilev@abv.bg, тел.: 0898 209 175

3. Специализирани умения по когнитивно-поведенческа терапия (150 часа)

Съдържание:

1. Приложение на когнитивно-поведенческата терапия при психиатрични разстройства (депресия, тревожни разстройства, зависимости, хранителни разстройства, личностови разстройства). Ще бъдат предоставени когнитивните модели на тези психиатрични разстройства и подробни терапевтични планове.
2. Приложение на Imagery техники в когнитивната терапия.
3. Интерперсонален процес в когнитивната терапия. Интерперсонални техники.
4. Обучение в приложение на когнитивно-поведенческата терапия при групи.
5. Обучение в приложение на когнитивно-поведенческата терапия при семейства и двойки.
6. Приложение на когнитивно-поведенческата терапия при случаи с ниска самооценка и асертивност.
В процеса на обучение ще се представят и клиенти със съответните разстройства, като ще се демонстрира директна работа с тях.

Продължителност: 150 часа

Завършилите курса участници получават сефтификат от ИЕМ, даващ права за работа под супервизия.

Курсът е акредитиран от БАКПП и дава право за явяване на финален изпит за „консултант” или „терапевт” (след покриване на входящите критерии и необходимия брой обучителни часове съгласно изискванията на БАКПП).

Водещ: д-р Петър Василев, психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт, супервизор и обучител по когнитивно-поведенческа терапия, психоаналитичен терапевт и супревизор по психоаналитична терапия (West Deutsche Academia). Бил е председател на БАКПП в два поредни мандата. Настоящ национален представител в Европейската Асоциация по когнитивно-поведенческа терапия. Редактор на българското научно списание „Когнитивно-поведенческа психотерапия”.
Интервю за записване - e-mail: peter.vassilev@abv.bg, тел.: 0898 209 175

4. Супервизия по когнитивно-поведенческа терапия

Продължителност: 100 часа
Завършилите курса участници получават сертификат от ИЕМ.
Курсът е акредитиран от БАКПП и дава право за явяване на финален изпит за „консултант” или „терапевт” (след покриване на входящите критерии и необходимия брой обучителни часове съгласно изискванията на БАКПП).

Водещ: д-р Петър Василев, психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт, супервизор и обучител по когнитивно-поведенческа терапия, психоаналитичен терапевт и супревизор по психоаналитична терапия (West Deutsche Academia). Бил е председател на БАКПП в два поредни мандата. Настоящ национален представител в Европейската Асоциация по когнитивно-поведенческа терапия. Редактор на българското научно списание „Когнитивно-поведенческа психотерапия”.
Интервю за записване - e-mail: peter.vassilev@abv.bg, тел.: 0898 209 175

 

Продукти

Предлагани продукти към Обучение по КПТ