Подстраници

Актуално

Институт за екология на мисленето организира сертификационен курс по Схема терапия

Схема терапия при гранично личностово разстройство и нарцистично личностово разстройство

Водещ: Алп
Гр. София, 8-10 септември 2018г.

Съдържание: : схема мод модел, техники фокусирани към схема модовете при гранично личностово разстройство и нарцистично личностово разстройство.

Ще се представят случаи и ще се работи чрез role-play.

 

Институтът за екология на мисленето предлага и психотерапия при трудни случаи като:

 - хронично рецидивиращи заболявания;

 - незадоволителен резултат от предишни терапии;

 - двойни диагнози;

 - тежки личностови разстройства и

 - тежки психиатрични разстройства.

Контакти: Петър Василев, 0898 209 175, e-mail: peter.vassilev@abv.bg
 
 

***