Подстраници

Екип

Д-р Петър Василев

Психиатър, с над десет годишен опит в лечението на наркомании като завеждащ отделение по наркомании, ВМА. Той е дипломиран психоаналитичен терапевт /West Deutche Academie/ и супервизор по психоаналитична терапия. Също така той е дипломиран когнитивно - поведенчески терапевт и супервизор по когнитивно – поведенческа психотерапия. Председател на Управителния съвет на „Институт за екология на мисленето” и е директор на програма „Феникс”. С над 35 публикации в областта на психотерапията и психиатрията.

 

Д-р Десислава Борисова

Психиатър и детски психиатър, когнитивно-поведенчески психотерапевт