Подстраници

Екип

Д-р Петър Василев

Психиатър, с над десет годишен опит в лечението на наркомании като завеждащ отделение по наркомании, ВМА. Той е дипломиран психоаналитичен терапевт /West Deutche Academie/ и супервизор по психоаналитична терапия. Също така той е дипломиран когнитивно - поведенчески терапевт и супервизор по когнитивно – поведенческа психотерапия. Председател на Управителния съвет на „Институт за екология на мисленето” и е директор на програма „Феникс”. С над 35 публикации в областта на психотерапията и психиатрията.


Севда Шенкова

Магистър по клинична психология и педагогика, с признати специалности по социална психология и медицинска педагогика.

Преподавател в Медицински университет – София

Завършено обучение по когнитивно – поведенческа психотерапия, Фокусирана към решения краткосрочна терапия, Хипноза и хипнотерапия. С над петнадесет публикации в областта на психологията, психотерапията и медицинската педагогика.

Член е на Българска Асоциация по когнитивно – поведенческа психотерапия, Българска Асоциация по хипноза и хипнотерапия и Дружество на психолозите в България.

ЕЕГ-биофийдбек терапевт.