Подстраници

Мисия

Основна цел на Институтът за екология на мисленето е развитието на когнитивно-поведенческата терапия и схема терапия в страната. Екипът на Институт за екология на мисленето организира обучения за професионалисти от помагащите професии и реализира терапевтични програми за хора с психични проблеми.