Подстраници

ПРОФЕСИОНАЛНА ПСИХОТЕРАПИЯ ПРИ ХОРА С АЛКОХОЛЕН И НАРКОМАНЕН ПРОБЛЕМ

 

Иновативна терапевтична програма за лечение на алкохолизъм

За всеки потребител на програмата се изработва индивидуален терапевтичен проект, насочен към промяна на личността за овладяване на влечението за употреба на алкохол, профилактика на подновяването на употребата и интервенция в средата.
Овладяването на влечението се реализира чрез съвременни медикаменти и използването на Mindfulness психотерапевтична технология.
Профилактиката на подновяването на употребата се осъществява чрез разработения от проф. Худолин метод за преодоляване на алкохолната зависимост.
Промяната на влиянието на средата се базира върху нова терапия на мрежата, разработена във Великобритания и въведена у нас от Институт за екология на мисленето.
Иновативната терапевтична програма е платена и се осъществява от професионално обучен екип и партньори от Норвегия по Европейски проект.

За контакти

Институт за екология на мисленето, гр. София
д-р Петър Василев
0898209175
0887428705

ТЕРАПЕВТИЧНА ОБЩНОСТ "ФЕНИКС"- http://phoenixhousebg.com/

Институт за екология на мисленето предлага индивидуална психотерапевтична програма на лица със зависимости.

Работи се по индивидуални проекти, които са изградени на базата на формулировката по случай.Продължителността на програмата е 15 терапевтични сесии, които включват когнитивно; поведенческа или кратка психоаналитична терапия. Целта е осъзнаване на дисфункционалното поведение и употребата на вещества, като израз на компенсаторна стратегия на неадаптивни вярвания за себе си и изтласканите страхове.

Индивидуална психотерапевтична програма за превенция на рецидив при лица зависими към алкохол или наркотици, които са достигнали ремисия. Продължителността на програмата е 12 терапевтични сесии.

Групова терапия на лица със зависимост към алкохол и наркотици с продължителност 3 месеца.

Водещ: д-р Петър Василев