Подстраници

ПРОГРАМА ПРИ ХРАНИТЕЛНИ РАЗСТРОЙСТВА

Булимия нервоза е хранително разстройство, характеризиращо се с чести епизоди на импулсивно преяждане, следвано от отчаяни усилия да се предотврати наддаването на тегло чрез повръщане, употреба на лаксативи или диуретици. Други симптоми на булимия могат да бъдат прекомерните физически упражнения или изтощителни диети след епизодите на преяждане.

Институтът за екология на мисленето предлага както Индивидуална, така и Групова терапия за лечение на булимия нервоза.

Индивидуалната терапия се провежда в амбулаторни условия и е базирана на метода на когнитивно-поведенческата психотерапия и промяна на личността чрез приложение на схема-фокусираната терапия.Когнитивно-поведенческата психотерапия се приема за“златен стандарт” при лечението на булимия. Целта на лечението е промяна на нездравословните и често изкривени вярвания за себе си, тялото, храната и взаимоотношенията.

Групова терапия се реализирана в структурирана и защитена терапевтична среда (в Терапевтична общност „Феникс”) и е с продължителност 30 дни. Основен акцент се поставя върху постигането на контрол по отношение режима на хранене и изграждане на алгоритъм за справяне с импулсите за преяждане.  

Лечението минава през 3 основни фази:

Първа фаза - Прекъсване на порочния кръг преяждане – очистване.

Първата фаза от лечението на булимия се фокусира върху прекъсване на порочния кръг от преяждане и последващо прочистване, и възстановяване на нормалните хранителни навици. Резидентите се учат да мониторират поведението си по отношение на храненето, да избягват ситуации, които отключват преяждане, да се справят със стреса по начин, който не включва храна.

Втора фаза - Промяна на нездравословните мисли и поведения.

Втората фаза от лечението на булимия се фокусира върху идентифициране и промяна на дисфункционалните вярвания за теглото, диетата и фигурата. Изследват се нагласите относно храненето и се преоценя идеята, че самооценката се базира на теглото и външния вид.

Трета фаза - Преодоляване на емоционалните проблеми.

Третата фаза от лечението на булимия включва емоционалните аспекти, причина за хранителното разстройство. Терапията може да се фокусира върху взаимоотношенията, подлежащите тревожност или депресия, ниска самооценка и чувства на изолация и самота.

Както Индивидуалната, така и Груповата терапия при булимия нервоза имат следите цели:

  • реструктуриране на дезадаптивните мисли и вярвания;

  • изследване на връзката между хранителното разстройство и емоциите;

  • повишаване на самооценката, една от причините за нарушена перцепция за външния вид;

  • идентифициране на проблемни поведенчески модели и изграждане на умения за решаване на проблеми;

  • тренинг в умения за справяне;

  • работа със съпротиви и изграждане на мотивация за промяна;

  • усвояване на конструктивни начини за изразяване на емоции;

  • разбиране на хранителното разстройство като зависимост;

  • превенция на рецидив.