Подстраници

Обучителни семинари

Програма за Основен курс по когнитивно-поведенческа терапия

Съдържание:

1.      Личен опит и персонален анализ (80 часа)

В тази част на обучението всеки участник, чрез собствените си преживявания, ще открие несъзнаваните страхове, които предопределят автоматичните отговори на различни активиращи стимули. В частта „Персонален анализ” ще се достигне до прозрение за областите на схемите и за конкретните схеми, които изграждат личностовата структура. Ще се обсъжда как това влияе на терапевтичната връзка.

2.      Обучение в базови и специфични умения (120 часа)

Включва умения за оценка, извличане на формулировка по случай, когнитивно реструктуриране, изграждане на поведенчески експеримент.

Умения за превенция на рецидив, които включват запознаване със схема-фокусираната терапия и обучение в интерперсонални и емоционално фокусирани техники за промяна на схемите.

 3.      Приложение на когнитивно-поведенческата терапия при психиатрични разстройства - депресии, тревожни разстройства, зависимости, психогенни хранителни разстройства (50 часа)

В тази част ще бъдат представени когнитивните модели на тези психиатрични разстройства и подробни терапевтични планове.

 

Завършилите курса участници получават сефтификат, даващ права за работа под супервизия.

Курсът е акредитиран от БАКППи дава право за явяване на финален изпит за „консултант” и „терапевт” (след покриване на входящите критерии и брой обучителни часове).

Водещ: д-р Петър Василев, психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт, супервизор и обучител по когнитивно-поведенческа терапия, психоаналитичен терапевт и супревизор по психоаналитична терапия (West Deutsche Academia). Бил е председател на БАКПП в два поредни мандата. Настоящ национален представител в Европейската Асоциация по когнитивно-поведенческа терапия. Редактор на българското научно списание „Когнитивно-поведенческа психотерапия”.

Контакти -  e-mail: peter.vassilev@abv.bg, тел.: 0898 209 175

 

Програма за Курс за напреднали по когнитивно-поведенческа терапия

Продължителност – 200 часа

Съдържание:

1. Обучение в преодоляване затрудненията в когнитивното реструктуриране на автоматичните мисли, допусканията и основните убеждения.

2. Протокол за поведенчески експеримент и преодоляване на затрудненията в провеждането му.

3. Протокол за извличане на формулировка по случай.

4. Приложение на Imagery техники в когнитивната терапия.

5. Интерперсонален процес в когнитивната терапия. Интерперсонални техники.

6.Теория на схема-фокусираната когнитивна терапия. Обучение в техники за работа със схемите, областите на схемите и схема-модовете. Оценка на стиловете за справяне.

7.Обучение в приложение на когнитивно-поведенческата терапия и схема-терапията при групи.

8.Обучение в приложение на когнитивно-поведенческата терапия при семейства и двойки.

9. Когнитивно-поведенчески модели и терапевтични планове при психиатрични разстройства.

10. Приложение на когнитивно-поведенческата терапия при случаи с ниска самооценка и асертивност.

11. Супервизия по случай.

Водещ: д-р Петър Василев, психиатър, когнитивно-поведенчески терапевт, супервизор и обучител по когнитивно-поведенческа терапия, психоаналитичен терапевт и супревизор по психоаналитична терапия (West Deutsche Academia). Бил е председател на БАКПП в два поредни мандата. Настоящ национален представител в Европейската Асоциация по когнитивно-поведенческа терапия. Редактор на българското научно списание „Когнитивно-поведенческа психотерапия”.

Интервю за записване -  e-mail: peter.vassilev@abv.bg, тел.: 0898 209 175