Подстраници

СУПЕРВИЗИЯ НА КОНСУЛТАНТИ, ТЕРАПЕВТИ И ЕКИПИ

На 01.10.2014 г. стартира Група за супервизия.

На срещите ще се провеждат супервизии по случай, ще се  представят аспекти от когнитивната теория и техники за напреднали.

Супервизията ще се води от Петър Василев и Пол Уибъл.

Контакти: Петър Василев, 0898 209 175, peter.vassilev@abv.bg