Подстраници

иновативна програма за лечение на хазартна зависимост

 

Въведение

         Хазартната зависимост е психиатрично разстройство, при което човек продължава да играе хазартни игри, въпреки финансовите загуби и негативни последици, засягащи важни сфери от неговия живот – образование, работа, взаимоотношения с близки и интимни партнъори. Хазартните игри са не по-малко пристрастяващи от алкохола и наркотиците. Въпреки, че няма употреба на психоактивни вещества, която пряко да уврежда здравето, се наблюдават сходни поражения в емоционален и поведенчески аспект – промени в поведението и житейските ценности, резки промени в настроението.

В много от случаите хазартът се придружава от злоупотреба с психоактивни вещества /алкохол и наркотици/, разстройства на настроението /депресия, мания/.

 

Критерии на американската психиатрична асоциация за хазартната зависимост:

 1. Нарастващо ангажиране със залагания/игра
 2. Необходимост от все по-големи суми пари, поради увеличаване на залозите, за да се изпита необходимото удоволствие
 3. Раздразнителност и неспокойствие при спиране на играта
 4. Неуспешни опити за контролиране – намаляване или прекратяване на залаганията. Зависимият не може да се справи сам с проблема.
 5. Връщане отново към залаганията след загуба с идеята да се компенсират загубите
 6. Прибягване до лъжи, за да прикрие влечението си към хазарта
 7. Търсене на начини за набавяне на средства за залагания – кражби, измами, заеми, теглене на кредити, залагане на семейни ценности

 

                      Лечението е задължително, когато са покрити два от следните критерии:

 1. Загуба на контрол върху желанието за хазартни игри и търсенето на всевъзможни начини за набавяне на средства с прогресиращо нарастване на размера на залозите.
 2. Отричане на проблема
 3. При всеки опит за спиране на залаганията се появява безпокойство и раздразнителност, усилията на зависимия да спре са безуспешни
 4. Резки промени в настроението – раздразнителност, избухва без видими поводи, изпада в депресия, тревожност
 5. Ограничава общуването си с роднини, приятели и познати, а засилва контакта си с други страстни почитатели на хазарта
 6. Мисълта на зависимия и интересите му се фокусират изцяло върху залаганията
 7. Играене на хазартни игри в състояние, в което човек се преживава  безпомощен, подтиснат, виновен. Хазартната игра е опит за бягство от житейските проблеми, начин за справяне с трудности, конфликти, стрес и с болезнени емоционални състояния. В краткосрочен план хазартното поведение дава известно облекчение и удоволствие, но в дългосрочен аспект е изключително деструктивно.  
 8. Разчитането на другите за уреждането на финансовите проблеми, възникнали поради играта на хазарт. Въвличане на близките чрез ангажирането им да връщат заеми.
 9.  Загубата се превръща в стимул за нови залагания, включително и в ситуации, в които вече са налице финансови проблеми

10. Стига се до загубата на значими връзки, прекъсване на кариерно развитие

                                     Фази на хазартната игра:

 1. Фаза на печалбата
 2. Фаза на загубата
 3. Фаза на яростта
 4. Фаза на безнадеждността

 

               При хазартната зависимост мисълта за печелене на бързи и лесни пари обсебва и контролира живота на човека. В основата на идеята за печелене на бързи и лесни пари е заучената безпомощност. Хазартно зависимият има вярването, че е тежко и непосилно да печели парите си по обичайния за повечето хора начин. Освен това той иска да бъде различен от другите и специален. Както и при другите зависимости, така и при хазартната зависимост мотивацията на зависимото поведение е търсене на бързо  постигане на удоволствие  /от печалбата/.

         Важна цел в терапията на зависимия от хазарт е да осъзнае зависимостта си, и освен това да приема, че е зависима личност /с оформена заучена безпомощност/. Важно е зависимият да осъзнае уязвимостта на личността си /неточни вярвания за себе си и другите/, която го тласка към зависимо поведение.   Друга важна цел е зависимия да започне да разбира и разпознава зависимите си поведения - поведения на търсене на бързо и моментно удоволствие.                        

            Първа стъпка по пътя на включване на зависимия в терапия е открит разговор, иницииран обикновено от близките като се заявява открито, че има проблем, който трябва да бъде решен незабавно.  Обичайно реакцията на зависимия е да отрича проблема или да отлага решаването му.

          Друга важна стъпка е в разговор със зависимия да се изясни въпроса за всички взети заеми, кредити, за да започне погасяването им -  с това обикновено се ангажира  семейството, което отправя посланието към зависимия да се фокусира върху себе си и лечението  и да даде най-доброто.

          На този етап е изключително важен фокусът върху решаването на проблема. Най-важната част от решаването на проблема е зависимият да бъде включен в терапия.

            Важно е да се окаже подкрепа и да се дадат насоки на близките на зависимия как да го убедят и мотивират да се срещне със специалисти и да влезне в терапия. Това обикновено се налага, т.к. зависимият отрича, че има проблем.

 

ИНОВАТИВНА ЛЕЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХАЗАРТНА ЗАВИСИМОСТ

 

1.Професионална Когнитивно-поведенческа терапия, провеждана от дипломирани когнитивно-поведенчески терапевти.

Изразява се в изграждането на контрол по отношение на желанието за игра и залагания.  Тази част от програмата се провежда в защитена среда /терапевтична общност «Феникс»/. Лечението в Терапевтична общност «Феникс» е краткосрочно /21 дни/ и интензивно /6 часа дневно специализирана терапия в група и в индивидуален формат/.

Методът на терапевтичната общност се използва за постигане на психо-емоционално равновесие, изграждане на отговорност, повишаване на самооценката, формиране на умения за справяне с трудности и болезнени емоционални състояния без да се прибягва към стратегията с хазарта. Важен фокус е и превенцията на рецидив на болестта.  

 

2.Провеждане на Схема терапия

Тази част от лечението се провежда извън Терапевтична общност «Феникс» в обичайната среда на зависимия и е с продължителност 2 месеца.

Схема терапията е съвременна, интегративна терапия, чийто фокус е промяна на личността чрез моделиране на дълбоко вкоренени модели /схеми/ и копинг стилове, които са неадаптивни.

 

3.Фаза на ресоциализация

Включва провеждането на Network therapy /по метода на A.Copello/. Акцентът е върху активната работа със семейството /изграждане на мрежа от здрава, подкрепяща среда/ и работа за улесняване на социалното включване.

 

               

 

 

 

 

 

.

 

        

ИНОВАТИВНА  ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХАЗАРТНА        

                                             ЗАВИСИМОСТ

 

Въведение

 

         Хазартната зависимост е психиатрично разстройство, при което човек продължава да играе хазартни игри, въпреки финансовите загуби и негативни последици, засягащи важни сфери от неговия живот – образование, работа, взаимоотношения с близки и интимни партнъори. Хазартните игри са не по-малко пристрастяващи от алкохола и наркотиците. Въпреки, че няма употреба на психоактивни вещества, която пряко да уврежда здравето, се наблюдават сходни поражения в емоционален и поведенчески аспект – промени в поведението и житейските ценности, резки промени в настроението.

В много от случаите хазартът се придружава от злоупотреба с психоактивни вещества /алкохол и наркотици/, разстройства на настроението /депресия, мания/.

 

Критерии на американската психиатрична асоциация за хазартната зависимост:

 1. Нарастващо ангажиране със залагания/игра
 2. Необходимост от все по-големи суми пари, поради увеличаване на залозите, за да се изпита необходимото удоволствие
 3. Раздразнителност и неспокойствие при спиране на играта
 4. Неуспешни опити за контролиране – намаляване или прекратяване на залаганията. Зависимият не може да се справи сам с проблема.
 5. Връщане отново към залаганията след загуба с идеята да се компенсират загубите
 6. Прибягване до лъжи, за да прикрие влечението си към хазарта
 7. Търсене на начини за набавяне на средства за залагания – кражби, измами, заеми, теглене на кредити, залагане на семейни ценности

 

                      Лечението е задължително, когато са покрити два от следните критерии:

 1. Загуба на контрол върху желанието за хазартни игри и търсенето на всевъзможни начини за набавяне на средства с прогресиращо нарастване на размера на залозите.
 2. Отричане на проблема
 3. При всеки опит за спиране на залаганията се появява безпокойство и раздразнителност, усилията на зависимия да спре са безуспешни
 4. Резки промени в настроението – раздразнителност, избухва без видими поводи, изпада в депресия, тревожност
 5. Ограничава общуването си с роднини, приятели и познати, а засилва контакта си с други страстни почитатели на хазарта
 6. Мисълта на зависимия и интересите му се фокусират изцяло върху залаганията
 7. Играене на хазартни игри в състояние, в което човек се преживава  безпомощен, подтиснат, виновен. Хазартната игра е опит за бягство от житейските проблеми, начин за справяне с трудности, конфликти, стрес и с болезнени емоционални състояния. В краткосрочен план хазартното поведение дава известно облекчение и удоволствие, но в дългосрочен аспект е изключително деструктивно.  
 8. Разчитането на другите за уреждането на финансовите проблеми, възникнали поради играта на хазарт. Въвличане на близките чрез ангажирането им да връщат заеми.
 9.  Загубата се превръща в стимул за нови залагания, включително и в ситуации, в които вече са налице финансови проблеми

10. Стига се до загубата на значими връзки, прекъсване на кариерно развитие

                                     Фази на хазартната игра:

 1. Фаза на печалбата
 2. Фаза на загубата
 3. Фаза на яростта
 4. Фаза на безнадеждността

 

               При хазартната зависимост мисълта за печелене на бързи и лесни пари обсебва и контролира живота на човека. В основата на идеята за печелене на бързи и лесни пари е заучената безпомощност. Хазартно зависимият има вярването, че е тежко и непосилно да печели парите си по обичайния за повечето хора начин. Освен това той иска да бъде различен от другите и специален. Както и при другите зависимости, така и при хазартната зависимост мотивацията на зависимото поведение е търсене на бързо  постигане на удоволствие  /от печалбата/.

 

         Важна цел в терапията на зависимия от хазарт е да осъзнае зависимостта си, и освен това да приема, че е зависима личност /с оформена заучена безпомощност/. Важно е зависимият да осъзнае уязвимостта на личността си /неточни вярвания за себе си и другите/, която го тласка към зависимо поведение.   Друга важна цел е зависимия да започне да разбира и разпознава зависимите си поведения - поведения на търсене на бързо и моментно удоволствие.

                                          

            Първа стъпка по пътя на включване на зависимия в терапия е открит разговор, иницииран обикновено от близките като се заявява открито, че има проблем, който трябва да бъде решен незабавно.  Обичайно реакцията на зависимия е да отрича проблема или да отлага решаването му.

          Друга важна стъпка е в разговор със зависимия да се изясни въпроса за всички взети заеми, кредити, за да започне погасяването им -  с това обикновено се ангажира  семейството, което отправя посланието към зависимия да се фокусира върху себе си и лечението  и да даде най-доброто.

          На този етап е изключително важен фокусът върху решаването на проблема. Най-важната част от решаването на проблема е зависимият да бъде включен в терапия.

            Важно е да се окаже подкрепа и да се дадат насоки на близките на зависимия как да го убедят и мотивират да се срещне със специалисти и да влезне в терапия. Това обикновено се налага, т.к. зависимият отрича, че има проблем.

 

 

ИНОВАТИВНА ЛЕЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХАЗАРТНА ЗАВИСИМОСТ

 

1.Професионална Когнитивно-поведенческа терапия, провеждана от дипломирани когнитивно-поведенчески терапевти.

 

Изразява се в изграждането на контрол по отношение на желанието за игра и залагания.  Тази част от програмата се провежда в защитена среда /терапевтична общност «Феникс»/. Лечението в Терапевтична общност «Феникс» е краткосрочно /21 дни/ и интензивно /6 часа дневно специализирана терапия в група и в индивидуален формат/.

Методът на терапевтичната общност се използва за постигане на психо-емоционално равновесие, изграждане на отговорност, повишаване на самооценката, формиране на умения за справяне с трудности и болезнени емоционални състояния без да се прибягва към стратегията с хазарта. Важен фокус е и превенцията на рецидив на болестта.  

 

 

 

 

 

2.Провеждане на Схема терапия

  

Тази част от лечението се провежда извън Терапевтична общност «Феникс» в обичайната среда на зависимия и е с продължителност 2 месеца.

Схема терапията е съвременна, интегративна терапия, чийто фокус е промяна на личността чрез моделиране на дълбоко вкоренени модели /схеми/ и копинг стилове, които са неадаптивни.

 

 

3.Фаза на ресоциализация

  

Включва провеждането на Network therapy /по метода на A.Copello/. Акцентът е върху активната работа със семейството /изграждане на мрежа от здрава, подкрепяща среда/ и работа за улесняване на социалното включване.

 

               

 

 

 

 

 

.

 

        

                                                              ИНОВАТИВНА  ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХАЗАРТНА        

                                                                                                  ЗАВИСИМОСТ

 

Въведение

         Хазартната зависимост е психиатрично разстройство, при което човек продължава да играе хазартни игри, въпреки финансовите загуби и негативни последици, засягащи важни сфери от неговия живот – образование, работа, взаимоотношения с близки и интимни партнъори. Хазартните игри са не по-малко пристрастяващи от алкохола и наркотиците. Въпреки, че няма употреба на психоактивни вещества, която пряко да уврежда здравето, се наблюдават сходни поражения в емоционален и поведенчески аспект – промени в поведението и житейските ценности, резки промени в настроението.

В много от случаите хазартът се придружава от злоупотреба с психоактивни вещества /алкохол и наркотици/, разстройства на настроението /депресия, мания/.

Критерии на американската психиатрична асоциация за хазартната зависимост:

 1. Нарастващо ангажиране със залагания/игра
 2. Необходимост от все по-големи суми пари, поради увеличаване на залозите, за да се изпита необходимото удоволствие
 3. Раздразнителност и неспокойствие при спиране на играта
 4. Неуспешни опити за контролиране – намаляване или прекратяване на залаганията. Зависимият не може да се справи сам с проблема.
 5. Връщане отново към залаганията след загуба с идеята да се компенсират загубите
 6. Прибягване до лъжи, за да прикрие влечението си към хазарта
 7. Търсене на начини за набавяне на средства за залагания – кражби, измами, заеми, теглене на кредити, залагане на семейни ценности

                      Лечението е задължително, когато са покрити два от следните критерии:

 1. Загуба на контрол върху желанието за хазартни игри и търсенето на всевъзможни начини за набавяне на средства с прогресиращо нарастване на размера на залозите.
 2. Отричане на проблема
 3. При всеки опит за спиране на залаганията се появява безпокойство и раздразнителност, усилията на зависимия да спре са безуспешни
 4. Резки промени в настроението – раздразнителност, избухва без видими поводи, изпада в депресия, тревожност
 5. Ограничава общуването си с роднини, приятели и познати, а засилва контакта си с други страстни почитатели на хазарта
 6. Мисълта на зависимия и интересите му се фокусират изцяло върху залаганията
 7. Играене на хазартни игри в състояние, в което човек се преживава  безпомощен, подтиснат, виновен. Хазартната игра е опит за бягство от житейските проблеми, начин за справяне с трудности, конфликти, стрес и с болезнени емоционални състояния. В краткосрочен план хазартното поведение дава известно облекчение и удоволствие, но в дългосрочен аспект е изключително деструктивно.  
 8. Разчитането на другите за уреждането на финансовите проблеми, възникнали поради играта на хазарт. Въвличане на близките чрез ангажирането им да връщат заеми.
 9.  Загубата се превръща в стимул за нови залагания, включително и в ситуации, в които вече са налице финансови проблеми     
 10. 10. Стига се до загубата на значими връзки, прекъсване на кариерно развитие

                                     Фази на хазартната игра:

 1. Фаза на печалбата
 2. Фаза на загубата
 3. Фаза на яростта
 4. Фаза на безнадеждността

               При хазартната зависимост мисълта за печелене на бързи и лесни пари обсебва и контролира живота на човека. В основата на идеята за печелене на бързи и лесни пари е заучената безпомощност. Хазартно зависимият има вярването, че е тежко и непосилно да печели парите си по обичайния за повечето хора начин. Освен това той иска да бъде различен от другите и специален. Както и при другите зависимости, така и при хазартната зависимост мотивацията на зависимото поведение е търсене на бързо  постигане на удоволствие  /от печалбата/.

         Важна цел в терапията на зависимия от хазарт е да осъзнае зависимостта си, и освен това да приема, че е зависима личност /с оформена заучена безпомощност/. Важно е зависимият да осъзнае уязвимостта на личността си /неточни вярвания за себе си и другите/, която го тласка към зависимо поведение.   Друга важна цел е зависимия да започне да разбира и разпознава зависимите си поведения - поведения на търсене на бързо и моментно удоволствие.                                         

            Първа стъпка по пътя на включване на зависимия в терапия е открит разговор, иницииран обикновено от близките като се заявява открито, че има проблем, който трябва да бъде решен незабавно.  Обичайно реакцията на зависимия е да отрича проблема или да отлага решаването му.

          Друга важна стъпка е в разговор със зависимия да се изясни въпроса за всички взети заеми, кредити, за да започне погасяването им -  с това обикновено се ангажира  семейството, което отправя посланието към зависимия да се фокусира върху себе си и лечението  и да даде най-доброто.

          На този етап е изключително важен фокусът върху решаването на проблема. Най-важната част от решаването на проблема е зависимият да бъде включен в терапия.

            Важно е да се окаже подкрепа и да се дадат насоки на близките на зависимия как да го убедят и мотивират да се срещне със специалисти и да влезне в терапия. Това обикновено се налага, т.к. зависимият отрича, че има проблем.

 

ИНОВАТИВНА ЛЕЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХАЗАРТНА ЗАВИСИМОСТ

 

1.Професионална Когнитивно-поведенческа терапия, провеждана от дипломирани когнитивно-поведенчески терапевти.

Изразява се в изграждането на контрол по отношение на желанието за игра и залагания.  Тази част от програмата се провежда в защитена среда /терапевтична общност «Феникс»/. Лечението в Терапевтична общност «Феникс» е краткосрочно /21 дни/ и интензивно /6 часа дневно специализирана терапия в група и в индивидуален формат/.

Методът на терапевтичната общност се използва за постигане на психо-емоционално равновесие, изграждане на отговорност, повишаване на самооценката, формиране на умения за справяне с трудности и болезнени емоционални състояния без да се прибягва към стратегията с хазарта. Важен фокус е и превенцията на рецидив на болестта.  

 

2.Провеждане на Схема терапия

Тази част от лечението се провежда извън Терапевтична общност «Феникс» в обичайната среда на зависимия и е с продължителност 2 месеца.

Схема терапията е съвременна, интегративна терапия, чийто фокус е промяна на личността чрез моделиране на дълбоко вкоренени модели /схеми/ и копинг стилове, които са неадаптивни.

 

3.Фаза на ресоциализация

Включва провеждането на Network therapy /по метода на A.Copello/. Акцентът е върху активната работа със семейството /изграждане на мрежа от здрава, подкрепяща среда/ и работа за улесняване на социалното включване.

 

               

 

 

 

 

 

.